Ahref là gì và hướng dẫn sử dụng công cụ Ahref phân tích SEO?

Bài viết này Việt SEO cùng bạn tìm hiểu Ahref là công cụ gì và hướng dẫn bạn sử dụng công cụ Ahref để phân tích đối thủ cạnh tranh SEO một cách hiệu quả.

 • Tác giả: - Lượt xem: 4221 (View) - Ngày cập nhật: 19-06-2024 16:36:50 - FAQ Page
 • Ðánh giá: 1 11 21 31 41 5(3 sao 49 đánh giá)

Bài viết này Việt SEO cùng bạn tìm hiểu Ahref là công cụ gì và hướng dẫn bạn sử dụng công cụ Ahref để phân tích đối thủ cạnh tranh SEO một cách hiệu quả.

1 Ahref là gì?


Ahref là công cụ phân tích SEO của bên thứ 3 giúp cho người làm SEO có thể phân tích website của đối thủ cạnh tranh hay phân tích chính website của mình. Ahref là công cụ phân tích SEO mạnh mẽ SEO gọi là số 1 hiện nay (công cụ seo này là có phí).

Ahref giúp phân tích website của đối thủ về các chỉ số: UR, DR, Backlink, Referring Domains, Organic keywords, Organic traffic và nhiều phần khác. Công cụ này mình đánh giá là phân tích tương đối khoảng 70 đến 80 % chuẩn. Nhưng đạt được như thế cũng là một sự tuyệt vời rồi phải không các bạn.

Cùng Việt SEO đi tìm hiểu toàn bộ công cụ Ahref nhé. Trước tiên mình sẽ giải thích các khái niệm chính của công cụ Ahref, sau đó sẽ hướng dẫn các bạn phân tích một website nào đó để bạn biết họ đang phát triển SEO như thế nào. Từ đó bạn có sự định hướng SEO cho website của mình để cạnh tranh với web đó hoặc cạnh tranh với nhiều website khác.


Ahref là gì và hướng dẫn sử dụng công cụ Ahref phân tích SEO?

2 Hướng dẫn sử dụng Ahref để phân tích SEO đối thủ cạnh tranh hiệu quả?


2.1 Tìm hiểu về các khái niệm về Ahref?

Ahref Rank là gì?

 • AR là Ahref Rank dịch ra tiếng Việt "chỉ số xếp hạng website của Ahrefs" là tiêu chí để xếp hạng các website của công cụ Ahref. Ahref Rank xếp hạng các website dựa trên nhiều tiêu chí như: lưu lượng truy cập, số lượng backlink, số lượng domain liên kết và nhiều yếu tố khác. 
 • Ahrefs Rank cao nhất là 1 và các chỉ số AR không trùng nhau là duy nhất. Theo Việt SEO chỉ những trang lớn mới đạt được các chỉ số mức cao 1,2,3,4,5... như: Google, Facebook


Ahref là gì và hướng dẫn sử dụng công cụ Ahref phân tích SEO?

UR là gì?

 • UR là URL Rank dịch ra là "chỉ số xếp hạng của đường dẫn" là chỉ số xếp hạng của URL của website (ví dụ: https://vietseo.edu.vn/ahref-la-gi-va-huong-dan-su-dung-cong-cu-ahref-phan-tich-seo.html và URL có thể là trang chủ web nữa bạn nhé). UR có chỉ số tối đa là 100, nhưng để đạt được 100 là vô cùng khó và không khả thi.


Ahref là gì và hướng dẫn sử dụng công cụ Ahref phân tích SEO?

DR là gì?

 • DR là Domain Rank  dịch ra tiếng Việt "chỉ số xếp hạng của tên miền" là một tiêu chí xếp hạng tên miền của Ahref. DR cao nhất là 100 và DR không là duy nhất, các website có thể có chỉ số bằng nhau.
 • DR là một yếu tốt rất quan trọng để xếp hạng SEO của Ahref. Nhưng về SEO thực tế DR cũng không ảnh hưởng nhiều vì các công cụ tìm kiếm hiện tại đang ưu tiên hàng đầu cho nội dung website và các tín hiệu phản hồi tích cực cho website, cũng như hệ thống backlink chất lượng.


Ahref là gì và hướng dẫn sử dụng công cụ Ahref phân tích SEO?

Backlinks là gì?

 • Banklinks dịch ra tiếng Việt "các liên kết đến website" là tập hợp nhiều liên kết từ website khác đến website của bạn. Backlink là tiêu chí trong SEOoffpage. Càng nhiều back link chất lượng càng tốt, chứ nhiều backlink mà toàn link spam và link kém chất lượng thì không có nhiều giá trị mà còn Google và các công cụ tìm kiếm phạt vì Spam link nhé!


Ahref là gì và hướng dẫn sử dụng công cụ Ahref phân tích SEO?

Referring domains là gì?

 • Referring domains dịch ra tiếng Việt "các tên miền đang được giới thiệu" tức là số lượng domain (tên miền) đang trỏ về website của bạn.


Ahref là gì và hướng dẫn sử dụng công cụ Ahref phân tích SEO?

Organic keywords là gì?

 • Organic keywords dịch ra tiếng Việt "các từ khoá được tìm kiếm tự nhiên" tức là các từ khoá được người dùng search trên các công cụ tìm kiếm như Google.


Ahref là gì và hướng dẫn sử dụng công cụ Ahref phân tích SEO?

Organic traffic (Organic search ) là gì?

 • Organic traffic hay còn gọi là Organic search dịch ra tiếng Việt "lưu lượng truy cập tự nhiên" tức là số lượng truy cập website của bạn thông qua search trên các công cụ tìm kiếm. 


Ahref là gì và hướng dẫn sử dụng công cụ Ahref phân tích SEO?

Traffic value là gì?

 • Traffic value dịch ra tiếng Việt "giá trị của traffic" chỉ số này được hiểu là ước tính giá trị của toàn bộ traffic hiện tại của bạn. Đây là chỉ số ước tính và không có giá trị SEO nhiều.


Ahref là gì và hướng dẫn sử dụng công cụ Ahref phân tích SEO?

Anchors là gì?

 • Anchors dịch ra tiếng Việt là "mỏ neo" với SEO là Anchor Text tức là đoạn văn bản có liên kết từ các trang web ngoài trỏ về trang web của mình.
 • Ví dụ: trang TOPLIST có một bài đánh giá "đào tạo SEO tại Việt SEO" họ có dẫn Anchor text về web VietSeo.Edu.Vn nhu sau: < a title="Việt SEO" href="https://vietseo.edu.vn/" >website học làm SEO chuyên sâu miễn phí< /a >, ở đây cụm từ "website học làm SEO chuyên sâu miễn phí" là Anchor text với link về trang chủ VietSeo.Edu.Vn


Ahref là gì và hướng dẫn sử dụng công cụ Ahref phân tích SEO?

Top pages là gì?

 • Top pages dịch ra tiếng việt "các trang hàng đầu" tức là những URL được đánh giá hàng đầu theo orgarnic traffic của trang website mà bạn phân tích trên ahref. Đây là yếu tố phân tích các URL, các trang hàng đầu của website đối thủ cạnh tranh.


Ahref là gì và hướng dẫn sử dụng công cụ Ahref phân tích SEO?

Backlink profile là gì?

 • Backlink profile dịch ra tiếng việt "hồ sơ các liên kết đến website", dịch ra ngơi ngang phải không bạn. Theo Việt SEO thì Backlink profile hiểu trong SEO là các liên kết được trở về website của bạn từ các tài khoản, hồ sơ đăng ký các mạng xã hội hoặc các tài khoản diễn đàn có liên kết trỏ về website của bạn.
 • Nhưng với Ahref thì Backlink Profile hiểu đúng nghĩa và thực hành đó là hệ thống các liên kết đang trỏ về website của bạn nhé!


Ahref là gì và hướng dẫn sử dụng công cụ Ahref phân tích SEO?

 

Backlink new là gì?

 • Backlinks new dịch ra tiếng Việt "các liên kết mới" hiểu đơn giản là những liên kết mới từ web khác trỏ đến website của bạn. Vậy mới ở đây là bao lâu, mới là hệ thống thống kê gần nhất khoảng 1 đến 3 tháng nhé.


Ahref là gì và hướng dẫn sử dụng công cụ Ahref phân tích SEO?

Backlink lost là gì?

 • Backlink lost dịch ra tiếng Việt "liên kết ngược bị mất" hiểu một cách đơn giản là website ngày trước đặt link trỏ đến website của bạn, giờ không còn link liên kết tới web của bạn nữa.


Ahref là gì và hướng dẫn sử dụng công cụ Ahref phân tích SEO?

Backlink broken là gì?

 • Backlink broken dịch ra tiếng Việt "liên kết ngược bị hỏng" hiểu một cách đơn giản là website ngày trước đặt link trỏ đến website của bạn, nhưng hiện tại link đó đang bị lỗi hoặc lỗi trang 404, 500.


Ahref là gì và hướng dẫn sử dụng công cụ Ahref phân tích SEO?

Referring IPs là gì?

 • Referring IPs dịch ra tiếng Việt "các IP giới thiệu", hiểu cơ bản là danh sách các địa chỉ IP trỏ về website của bạn. Mỗi website sẽ có một IP riêng và có thể có những web trùng địa chỉ IP.


Ahref là gì và hướng dẫn sử dụng công cụ Ahref phân tích SEO?

Internal backlinks là gì?

 • Internal backlinks dịch ra tiếng Việt "liên kết ngược nội bộ", hiểu đơn giản là các liên kết nội bộ website của bạn giữa các bài viết, danh mục, trang chủ.


Ahref là gì và hướng dẫn sử dụng công cụ Ahref phân tích SEO?

Link intersect là gì?

 • Link intersect dịch ra tiếng Việt là "liên kết giao nhau" hay "liên kết chéo", hiểu đơn giản là các liên kết được trao đổi với nhau. Bên page A có link page B và bên page B có link page A.


Ahref là gì và hướng dẫn sử dụng công cụ Ahref phân tích SEO?

Top subfolders là gì?

 

Top subdomains là gì?

 

Competing domains là gì?

 

Competing pages là gì?

 

Content gap là gì?

 

Pages là gì?

 

Best by links là gì?

 

Best by links growth là gì?

 

Top content là gì?

 

Outgoing links là gì?

 

Linked domains là gì?

 

Broken links là gì?

 

Paid search là gì?

 

PPC keywords là gì? 

 

Ads là gì?

 

Top landing pages là gì?

 

Trong các chỉ số bên trên thì mình đánh giá cao chỉ số DR, Referring domain và backlinks, organic keywords.

 

2.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh chuyên sâu hiệu quả bằng Ahref?

 • Phân tích bộ từ khoá của đối thủ đang giữ top và hút traffic?
 • Phân tích backlink của đối thủ?
 • Phân tích các trang top pages của đối thủ?
 • Phân tích mật độ content nội dung website của đối thủ?
 • Phân tích cấu trúc website của đối thủ (đây là vấn đề ngoài lề Ahref nhưng mình muốn chia sẻ để thành một bộ đầy đủ phân tích đối thủ cạnh tranh hoàn chỉnh)

 

3 Một vài chú ý khi sử dụng Ahref?


 • Ahref là công cụ phân tích SEO của bên thứ 3 nên tỷ lệ chuẩn tương đối khoảng <= 70% thôi. Bạn không nên phụ thuộc hoàn toàn vào nó nhé. Để đọc chuẩn các chỉ số website của mình các bạn cần truy cập Google Search Console và Google Analytics.
 • Ahref vẫn cập nhật thông tin bị chậm nhé. Giống như các công cụ tìm kiếm, Ahref vẫn phải bot thu thập thông tin nên việc sai số và chậm chễ là vẫn có. Đừng lệ thuộc vào nó hãy làm SEO và đọc các chỉ số chuẩn của 2 công cụ Google chính thống (Google Search Console và Google Analytics).
 • Chi phí mua Ahref từ trang chủ rất đắt bạn nên mua ahref dùng chung nhé. Hiện mình đang dùng Ahref dùng chung của 2 bạn này khá uy tín: http://tool.buyseotools.io/home  customer.share4seo.com bạn có thể tham khảo nhé. Nếu đại gia thì mua hẳn tài khoản trên trang chủ Ahref: https://ahrefs.com/ bạn nhé!

 

Bài này sẽ rất dài nên 1 buổi mình không viết xong được. Bởi vậy hãy thường xuyên truy cập theo dõi bài viết nhé.................

 

4 Kết luậnTrân trọng. Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi các bài viết của Việt SEO trên Website này!


Quay lại chuyên mục - Tool - Quay lại - Việt SEO -


Ahref là gì và hướng dẫn sử dụng công cụ Ahref phân tích SEO?
 • Trần Quốc Hùng

  Sự CHÂN THÀNH chạm tới trái tim sẽ làm mỗi người cảm nhận được ý nghĩa thực sự của cuộc sống đó là YÊU THƯƠNG!


  - Trần Quốc Hùng -

 • Chào bạn nhé!

  Lại là Hùng đây rất vui lược làm quen với bạn. Hiện tại Hùng đang là lập trình viên Web PHP và App Mobile. Trong quá trình làm Web, Hùng nhận thấy việc tối ưu Web chuẩn SEO là rất quan trọng, đặc biệt là làm SEO cho Web. Bởi vậy Hùng luôn trau dồi những kiến thức SEO để phát triển cho hệ thống Website của mình.

  Sau quá trình tìm hiểu, học hỏi SEO và thực hành về SEO Hùng có đúc kết một số kiến thức SEO quan trọng gửi cho bạn để bạn có thể làm SEO tốt và phát triển được nghề SEO của mình trong hiện tại và tương lai.

  Công việc SEO là một hành trình dài nên tâm thế phải kiên trì không được nóng vội, bỏ cuộc giữa chừng bạn nhé (cần kiên trì và sáng tạo trong triển khai làm SEO thực tế). Thành công luôn đến với những người thực sự đam mê, kiên trì và tập trung theo đuổi mục tiêu của mình!


Ghi chú: Nội dung và hình ảnh các bài viết trên website do Hùng tự xây dựng riêng biệt và thực thành SEO thực tế để tạo cho bạn có những trải nghiệm về SEO tốt nhất. Vì còn bận việc công ty nên mỗi ngày Hùng sẽ tranh thủ chia sẻ một vài bài về kiến thức & kinh nghiệm SEO chuyên sâu gửi tới bạn!Hướng dẫn nhận thông báo bài viết mới: Bạn có thể Like Fanpage Cộng đồng Việt SEO hoặc tham gia Group Facebook Cộng đồng Việt SEO để luôn nhận được thông báo những bài viết mới từ Hùng nhé!


Bài viết được quan tâm nhiều
SEO là gì và tại sao cần làm SEO cho Website?

Bài viết này Việt SEO sẽ giải thích khái niệm SEO là gì và lý do tại sao mà bạn cần phải làm SEO cho website doanh nghiệp của mình (success).

Outline là gì và cách lên Outline cho bài viết chuẩn SEO?

Bài viết này Việt SEO cùng bạn tìm hiểu về outline là gì và hướng dẫn bạn cách xây dựng outline cho bài viết chuẩn SEO (Success).

Traffic là gì và cách kiểm tra lưu lượng truy cập Website?

Bài viết này Việt SEO cùng bạn tìm hiểu về traffic là gì và làm thế nào để kiểm tra lưu lượng truy cập website của bạn một cách nhanh chóng và chuẩn xác (Success).

Ahref là gì và hướng dẫn sử dụng công cụ Ahref phân tích SEO?

Bài viết này Việt SEO cùng bạn tìm hiểu Ahref là công cụ gì và hướng dẫn bạn sử dụng công cụ Ahref để phân tích đối thủ cạnh tranh SEO một cách hiệu quả.

Disavow link là gì và cách chặn các link xấu đến website?

Bài viết này Việt SEO cùng bạn tìm hiểu về Disavow link là gì và cách chặn hay từ chối các link xấu tới website của bạn (Success).

Dịch vụ SEO từ khoá

Việt SEO cung cấp dịch vụ SEO từ khoá chuyên nghiệp. Công ty cam kết từ khoá lên top sau một khoảng thời gian nhất định khoảng từ 3 đến 6 tháng SEO.

Keyword SEO là gì và hướng dẫn chọn keyword SEO chất lượng?

Bài viết này Việt SEO cùng bạn tìm hiểu về keyword SEO và hướng dẫn bạn cách phân tích, chọn lọc từ khoá SEO mang lại hiệu quả (Success).

Tư duy làm SEO của người thành công bạn nên biết?

Bài viết này Việt SEO sẽ chia sẻ cho bạn một số tư duy cốt lõi của người làm SEO thành công để bạn định hướng làm SEO tốt cho website của mình (Success).

Google PageRank là gì và cách Google xếp hạng Website?

Bài viết này Việt SEO cùng bạn tìm hiểu về Google PageRank là gì và cách Google xếp hạng trang Website của bạn trên hệ thống tìm kiếm (Success).

Entity là gì và cách xây dựng Entity hiệu quả cho website?

Bài viết này Việt SEO cùng bạn tìm hiểu về entity là gì và tại sao làm entity lại quan trọng với web, cách thức xây dựng hệ thống entity cho một trang web (Success).


Bài viết cùng chuyên mục
Ahref là gì và hướng dẫn sử dụng công cụ Ahref phân tích SEO?

Bài viết này Việt SEO cùng bạn tìm hiểu Ahref là công cụ gì và hướng dẫn bạn sử dụng công cụ Ahref để phân tích đối thủ cạnh tranh SEO một cách hiệu quả.

SEOquake là gì và cách sử dụng SEOquake để phân tích SEO?

Bài viết này Việt SEO cùng bạn tìm hiểu SEOquake là gì và cách sử dụng SEOquake để phân tích SEO (success).

RankerX là gì và cách sử dụng RankerX xây dựng Backlink Auto?

Bài viết này Việt SEO cùng bạn tìm hiểu RankerX là gì và cách sử dụng RankerX xây dựng Backlink Auto.

SEMRUSH là gì và cách sử dụng phần mềm SEO SEMRUSH hiệu quả?

Bài viết này Việt SEO cùng bạn tìm hiểu SEMRUSH là gì và cách sử dụng phần mềm SEO SEMRUSH hiệu quả.

Tool SEO là gì và danh sách các công cụ SEO tốt nhất?

Bài viết này Việt SEO cùng bạn tìm hiểu Tool SEO là gì và danh sách các công cụ SEO tốt nhất hiện nay.

Google Tag Manager là gì và cách cài đặt Google Tag Manager?

Bài viết này Việt SEO cùng bạn tìm hiểu Google Tag Manager là gì và cách cài đặt Google Tag Manager cho website SEO.

Copyscape là gì và sử dụng Copyscape xem nội dung trùng lặp?

Bài viết này Việt SEO cùng bạn tìm hiểu Copyscape là gì và sử dụng Copyscape xem nội dung trùng lặp.

Google Search Console là gì và cách sử dụng công cụ SEO này?

Bài viết này Việt SEO cùng bạn tìm hiểu Google Search Console là gì và cách sử dụng công cụ SEO này nhé.

Google Rich Snippets là gì và sử dụng Snippets tối ưu SEO?

Bài viết này Việt SEO cùng bạn tìm hiểu Google Rich Snippets là gì và sử dụng Snippets tối ưu SEO.

SimilarWeb là gì và cách phân tích SEO bằng SimilarWeb?

Bài viết này Việt SEO cùng bạn tìm hiểu SimilarWeb là gì và cách phân tích webiste SEO bằng SimilarWeb.